Skip to content

Overzicht en Structuur bij Autisme

Mensen met autisme hebben meer dan gemiddeld behoefte aan overzicht en duidelijkheid. Dit komt doordat de hersenwerking anders verloopt dan bij de gemiddelde mens. De omgeving wordt anders waargenomen en tevens is er meer tijd nodig om binnengekomen informatie te verwerken. Door deze andere manier van waarnemen en verwerken is het voor iemand met autisme moeilijk de wereld om zich heen te begrijpen of de snelheid van de huidige maatschappij te volgen.

overzicht autisme 1000x333

Waar kan StapsgeWijs je bij helpen

  • Mijn werkwijze is gericht op het aanbrengen van structuur, het overzichtelijker maken van de leefomgeving en duidelijke communicatie.
  • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij je thuis bespreken we de hulpvraag en geef ik een toelichting op mijn werkwijze en de hulp die ik kan bieden. Na dit gesprek krijg je een voorstel voor begeleiding.
  • Als dit voorstel je aanspreekt kan de begeleiding van start gaan. We stellen samen een plan op met praktische doelen.
  • Ik kom bij je/jullie thuis om de gewenste ondersteuning te bieden.
  • We bespreken regelmatig hoe het gaat en passen daar waar nodig het plan aan.
Autisme800x800

Autisme in het gezin

Bij kinderen met autisme komt onwenselijk gedrag als boosheid, woedeaanvallen, claimen en extreem terugtrekken vaker voor dan gemiddeld. Dit gedrag is te verklaren als je weet hoe de hersens van iemand met autisme werken. Het ongewenste gedrag is geen direct kenmerk van autisme, eerder een gevolg ervan.

Leven met autisme is niet makkelijk, niet voor het kind en niet voor zijn omgeving. Het vraagt om een meer specifieke opvoeding. Voor een kind met autisme is het belangrijk dat de omgeving begrijpt wat Autisme is, dat je ziet waar gedrag vandaan komt en weet wat iemand met Autisme nodig heeft. Je kunt een kind helpen door daar waar mogelijk tegemoet te komen aan zijn behoeften. Door het overzichtelijk en voorspelbaar maken van de leefomgeving, door duidelijke communicatie en het creëren van routines.

Nu vergt dit aanpassingsvermogen van de ouders en de omgeving. Maar het levert ook veel op! Je zult merken dat er weer rust komt in het gezin. Het contact wordt positiever en de sfeer in huis aanzienlijk beter. Ook bevordert dit de sociale ontwikkeling en wordt de zelfstandigheid gestimuleerd.

Soms kunnen kleine aanpassingen al van grote invloed zijn!

Autisme en zelfstandig wonen

Voor veel jonge mensen is zelfstandig wonen een grote stap, het vraagt verschillende verantwoordelijkheden en vaardigheden zoals huur en rekeningen betalen, administratie bijhouden, boodschappen doen, koken, schoonmaken, contact met vrienden onderhouden en de dag op een zinvolle manier invullen.

Dit zijn vaardigheden die je je eigen moet maken. Iedereen leert anders. De een door te lezen en het vervolgens toe te passen, de ander door te kijken en het vervolgens zelf uit te voeren en weer een ander leert makkelijker door de vaardigheden samen te oefenen. Voor bijna iedereen geldt dat wat hulp in deze fase van je leven fijn is. Het vergt namelijk best veel (plannings)vaardigheden om zelfstandig te wonen.

Misschien kan jij wel hulp gebruiken om de activiteiten van je dagelijks leven te plannen en te structureren. Of moet je nieuwe vaardigheden aanleren op het gebied van huishoudelijke zorg en/of het op orde krijgen en houden van de administratie.

Ook kan het zijn dat je ondersteuning nodig hebt bij je studie, bijbaan of werkplek. Of juist bij het invullen van vrije tijd, in het aanbrengen van afwisseling in de vrije tijdsbesteding of met het opstarten van een nieuwe hobby of sport.

Ik kan je helpen met begeleiding op maat op die gebieden waar het nodig is. Ga je met mij aan de slag dan kan je een praktische aanpak verwachten. Wat betekent dat we realistische doelen gaan stellen, niet onnodig praten maar juist komen tot actie. De begeleiding is altijd gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, met de hulp die hiervoor nodig is. Uiteraard kan deze begeleiding ook geboden worden wanneer je nog niet zelfstandig woont maar de vraag ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de thuissituatie.

 

20181221_C6D_09252_Stapsgewijs_Maaike_Tjeu
Wil je samen efficiënt, praktisch, doelgericht en stapsgewijs aan de slag?
Neem vrijblijvend contact op

Maaike Hermans
Faunalaan 64

5831 MB Boxmeer

info@stapsgewijs-organizing.nl

06-40262267

Contactformulier

Graag help ik je verder

Invalid Email
Invalid Number
Scroll To Top